Wet toetreding Zorgaanbieders

Deze nieuwe wet is al vaker benoemd in voorgaande nieuwsbrieven en is vanaf 1 januari 2022 ingegaan.

Wat is het doel? Alle zorgaanbieders moeten beter in beeld worden gebracht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zodat zij beter toezicht kunnen houden. Wat betekent dit voor jou? Dat je nog meer moet voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn aan jouw werk als zorgverlener en jouw verantwoordelijkheid hiervoor.

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) zorgde er al voor dat je zaken omtrent klachtenregeling en geschilleninstantie op orde hebt, maar met de Wtza komt er meer focus te liggen op intervisie en het regelen van vervanging.

Was je al ZZP’er voor 2022?  Check dan of je bekend bent in het Landelijk register zorgaanbieders,  https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl. Sta je hierin, dan hoef je als zorgaanbieder niet aan de meldplicht te voldoen. Als je nog niet in dit register staat, heb je tot 1 juli 2022 de tijd om je te melden op https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden. Wacht hier niet te lang mee i.v.m. het aanvragen van e-herkenning.

Had je in 2021 al gecheckt of je in het register staat? Doe dit dan nogmaals. Het register is namelijk opgeschoond en ze hebben eenmanszaken met bepaalde SBI-codes verwijderd. Hierdoor staan sommige ZZP’ers er dus niet meer in. Dit kan als oorzaak hebben dat bijvoorbeeld jouw SBI-code (de activiteiten waarmee je geregistreerd staat bij de KvK) mogelijk niet verwijst naar een zorgberoep. Zorg dat je je SBI code aanpast, dit kan eenvoudig digitaal via www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijzigen. En meld je daarna via deze link https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden

Tijdens het melden vul je een vragenlijst in die van jou op toepassing is. Als je eigen (PGB of ZIN) cliënten hebt, heb je te maken met méér wet- en regelgeving en ook andere vragen dan dat jij je alleen laat inhuren door verschillende opdrachtgevers. Met de vragenlijst bevestig je dat je op de hoogte bent van de geldende eisen en weet je waar jouw verantwoordelijkheden liggen.

Let op: je hebt hiervoor e-herkenning nodig. Dit is een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee je bij verschillende overheidsdiensten kunt inloggen. Je hebt minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig, https://www.eherkenning.nl.

Voor meer informatie over de WTZA

wet-toetreding-zorgaanbieders