Jarenlang bestond er voor bedrijven die zich bezig houden met ZZP-bemiddeling nog geen keurmerk. Daar is nu gelukkig verandering in gekomen.

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), dé brancheorganisatie voor 1.250 arbeidsbemiddelaars, is met deze vraag aan de slag gegaan.

De laatste jaren is er een enorme toename van bedrijven die zzp’ers bemiddelen en worden er hogere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn er veel ontwikkelingen aan de hand met betrekking tot de Wet DBA, WKKGZ en AVG.

Met dit keurmerk zullen we ons positief onderscheiden van andere bemiddelingsbedrijven.

De eerste stap is gezet, per 1 juli 2022 worden we lid van de NBBU. Hierna ontvangen wij alle normen en kunnen we na drie maanden een controle aanvragen bij een onafhankelijk certificeringsbedrijf.

Wil je meer lezen?
https://www.nbbu.nl/nl/certificering-zzp-intermediair